Servicii

Drept financiar-bancar si leasing

√ coordonare departament juridic in societati de colectare creante;
√ suport juridic pentru departamentul business, pentru departamentul real estate si pentru departamentee recuperari creante corporate, secured, unsecured, leasing;
√ consultanta juridica, avizare si aprobare incheiere contracte cesiune de creanta;
√ opinii juridice referitoare la legislatie si/sau actiuni/inactiuni cu impact asupra activitatii societatilor de recuperari creante;
√ coordonare si supervizare activitate recuperari creante faza de hard collection/legal collection (executare silita);
√ coordonarea procesului de selectie a executorilor judecatoresti, a practicienilor in insolventa, a notarilor publici inclusiv negocierea conditiilor de colaborare si apoi urmarirea derularii colaborarii cu acesti parteneri;
√ asistenta juridica si reprezentare in instanta si in fata autoritatilor (IPJ, ANPC, ANAF, BNR);
√ coordonarea demersurilor in vederea recuperarii creantelor ce au ca izvor contractele de leasing, inclusive demersurile referitoare la reposesia bunurilor si apoi instrainarea acestora.

Insolventa

√ conducerea si organizarea departamentului legal – corporate in cateva dintre cele mai importante firme de colectare creante;
√ coordonarea activitatii de recuperare a creantelor (portofolii in insolventa/executare silita);
√ activitati de due dilligence pentru achizitionarea portofoliilor de creante Corporate;
√ analizarea fiecarui caz si stabilirea celor mai bune solutii pentru procedura de colectare pentru a maximiza rezultatele si atingerea obiectivelor;
√ asigurarea unor traininguri de specialitate cu privire la Legea nr. 85/2006 si la Legea nr. 85/2014

Legislatia muncii

√ negocierea Contractelor Colective de Munca;
√ negocierea, incheierea, modificarea si incetarea contractelor individual de munca;
√asistenta juridica si reprezentare litigii de munca;
√ redactarea de regulamente, proceduri si politici specifice raporturilor de munca;

Civil


√asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor si in fata instantelor de judecata in cauze avand ca obiect dispozitiile Legii nr. 10/2001, Legii nr. 9/1998, Legii nr. 18/1991, Legii nr. 230/2009;
√formulare actiuni in vederea validarii hotararilor comisiilor judetene, formulare contestatii la Ordinul/Decizia de validare;
√asistenta juridica si reprezentare in demersurile efectuate pentru restituirea bunurilor in natura si/sau pentru incasarea despagubirilor stabilite conform legilor de reparatie;
√opinii juridice in domeniul imobiliar;
√asistenta juridica la negocierea instrainarii unui imobil;
√redactarea si/sau verificarea promisiunilor/antecontractelor de vanzare - cumparare, redactarea contractelor de locatiune etc.;
√ verificarile necesare la O.C.P.I., D.I.T.L. si alte autoritati, in functie de necesitatea clientului;
√asistenta juridica si reprezentare in litigii de dreptul familiei.

Penal

√ asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de urmarire penala si in fata instantelor de judecata